header-logo

Nieuws

article-image
aXtion heeft de externe ISO 27001 audit wederom met succes doorstaan!
07 Februari 2019

Vandaag stond voor aXtion in het teken van de tussentijdse audit voor de ISO norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om ons managementsysteem op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren. We hebben dan ook veel lof ontvangen van de externe auditoren voor de wijze waarop wij met informatiebeveiliging omgaan. Hoewel we vol vertrouwen de externe audit tegemoet gingen, is het goed om dit wederom extern bevestigd te zien. Goed voor ons, maar nog beter voor onze klanten die werken met privacy gevoelige gegevens.

LEES MEER

article-image
Succesvolle upgrade NEN 7510-2010 naar NEN 7510-2017
07 Februari 2019

We sluiten dit jaar tevreden af met een succesvolle upgrade naar de laatste versie van de NEN 7510. Daarmee is wederom door externe expertise aangetoond dat aXtion correct omgaat met privacy gevoelige gegevens van klanten. We laten daarmee zien dat we de juiste maatregelen hebben getroffen op het gebied van informatieveiligheid.

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun dossier.

LEES MEER

article-image
Bevestiging werkwijze aXtion door certificering ISO27001 en NEN7510
07 Februari 2018

Met trots ontvangt aXtion vandaag de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Met het behalen van de certificaten voldoet aXtion aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. Erg belangrijk met oog op de risico’s die er tegenwoordig zijn, vooral voor klanten die met gevoelige data werken.

aXtion BV (aXtion) is een ICT-organisatie gericht op innovatieve projecten en vraagstukken uit de zorg, overheid, arbodiensten en ziekenhuizen. Wij zien goede informatiebeveiliging dan ook als voorwaarde om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten binnen het vakgebied. Dit op het gebied van software ontwikkeling, maar ook onze helpdesk, hosting en bijbehorende diensten die we als ontzorging leveren aan onze klanten.

Met de komende 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' en daarnaast de hedendaagse risico's omtrent informatiebeveiliging zijn wij van mening dat onze producten en diensten moeten voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met het behalen van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten voldoet aXtion aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. We moeten continu blijven verbeteren en aanscherpen om deze strengen eisen te kunnen waarborgen. Dit alles met uiteindelijk als doel dat het een als positief resultaat te gaan hebben op onze producten en diensten. 100% veiligheid is niet te garanderen, maar we streven wel het hoogst haalbare na.

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheeraanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen. Met het behalen van dit ISO-certificaat heeft het aXtion bewezen dat het een beleid hanteert waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Evenals bij ISO 27001 is het doel van deze norm ook om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te garanderen. Met deze certificering heeft aXtion aantoonbaar gemaakt dat de informatie die wordt verwerkt voor haar klanten bij aXtion in goede handen is. De nieuwe versie van deze norm, wordt gelijk aan de huidige ISO 27001 en zal vanaf dit moment ook beschikbaar zijn.

Het uitgebreide certificeringsproces voor de ISO 27001 en NEN 7510-normen is begin 2016 door aXtion in gang gezet. Nu de certificaten zijn behaald, zal er jaarlijks een audit worden uitgevoerd, waarbij na drie jaar een volledige hercertificeringsprocedure wordt doorlopen.

LEES MEER

article-image
Girlsday 2018
12 April 2018

Donderdag 12 april is het Girlsday! Tijdens deze dag openen verschillende bedrijven in het hele land hun deuren om meisjes van middelbare scholen en het beroepsonderwijs kennis te laten maken met werken in de techniek en ICT. Girlsday is een speciaal uitje alleen voor meiden. Het doel is om ervoor te zorgen dat de meisjes op latere leeftijd kiezen voor de bèta vakken en uiteindelijk gaan werken in de eerder genoemde branches.

Girlsday 2018: ook wij doen mee!

Ook aXtion doet mee aan Girlsday 2018! In samenwerking met moederbedrijf Lode Holding en onze zuster BV’s Procare, Lode en Umaco hebben we een uitgebreid en divers programma opgesteld. Twintig meiden van het Werkman College in Groningen krijgen een rondleiding krijgen door de fabriek waar onze fietsergometers worden gemaakt, ontdekken wat VR kan betekenen voor revalidatie en welke apparatuur wordt gebruikt door topsporters als Dafne Schippers en Usain Bolt. Ook worden ze zelf hier en daar aan een testje onderworpen. Wie kan er bijvoorbeeld het hoogste springen? Of heeft het beste reactievermogen?

Een initiatief van VHTO

Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Aan Girlsday 2018 doen ruim 11.000 meisjes (van 10 tot 15 jaar) mee bij 358 bèta, technische en ICT-bedrijven. In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Door op Girlsday meisjes uit te nodigen laten bedrijven en technische afdelingen van andere organisaties de meisjes nadrukkelijk weten dat zij van harte welkom zijn in de technologie. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent Girlsday. Dit doet ze samen met 75 meisjes bij de BAM in Den Haag. Zij doen dit met hulp van een HoloLens. Na dit sein starten de Girlsday-activiteiten voor meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij bèta, technische en ICT-bedrijven in het hele land.

LEES MEER

article-image
Project 'Rockershoe'
31 Juli 2017
nieuws category

aXtion werkt samen met OIM, Hulotech en Revalidatiegeneeskunde van het UMCG aan de ontwikkeling van een innovatieve schoenzool. Het doel van dit project is om (hardloop)blessures aan de achillespees en peesplaat onder de voet te behandelen door een beter afwikkelcorrectie mogelijk te maken.

Oftewel het project is er op gericht om met behulp van een innovatieve schoenzool de individuele eigenschappen van de voet en het looppatroon te vertalen naar een op maat gefabriceerde schoenzool.

Voor meer informatie:
http://bit.ly/2wdHZmh

LEES MEER

article-image
ODIS live op odismkb.info
29 April 2016
nieuws category

Website odismkb.info is live!

Hoeveel verschillende software programma’s gebruikt u voor het uitvoeren van uw keuringen? Medische keuringen kunnen tijdrovend zijn en door het gebruik van meerdere programma’s is er veel tijdwinst te behalen bij het invoeren van patiëntgegevens, opmaken van rapportages, verwerken van resultaten en de keuringen zelf. Hiervoor bestaat nu een oplossing in de vorm van het software programma ODIS. Dit programma heeft als kern de ondersteuning van keuringen waarin registreren, keuren en rapporteren mogelijk zijn. Op dit moment zijn er meerdere tevreden klanten die ODIS volop gebruiken tijdens hun dagelijkse keuringen.

Kijk op www.odismkb.info voor meer informatie!

LEES MEER

scroll to top