StroomOP Monitor: Best passende zorg voor kwetsbare jongeren 
/
/
StroomOP Monitor: Best passende zorg voor kwetsbare jongeren 

StroomOP Monitor: Best passende zorg voor kwetsbare jongeren 

Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp krijgen – samen met hun ouders – zodat tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk’. Dit is de kern van het actieplan ‘Beste passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Het doel van de StroomOP Monitor is zicht te bieden op de ontwikkelingen van de speerpunten van dit actieplan. 

Hiervoor ontwikkelt aXtion voor Jeugdzorg Nederland een StroomOP dashboard en bijbehorende app. Het dashboard is de verzamelplaats voor alle informatie die wordt gebruikt om de speerpunten te volgen, zowel in verhalen als cijfers. De app biedt professionals, jongeren en hun ouders de mogelijkheid om via vragenlijsten feedback te geven op het behandeltraject. Afgelopen week heeft de eerste groep professionals, jongeren en hun ouders toegang gekregen tot de StroomOP app. In de app geven zij hun mening aan de hand van verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld individueel maatwerk. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of jongeren genoeg steun en veiligheid ervaren, of ouders voldoende bij de behandeling worden betrokken en of professionals zich voldoende vaardig voelen in hun werk.

Meer weten over welke projecten nog meer onder StroomOP worden uitgevoerd? Op de website van BGZJ staat uitgebreid uitgelegd hoe StroomOP in zijn werk gaat: (https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/berichten/stroomop-projecten/stroomop-monitor/)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart