header-logo

Succesvolle upgrade NEN 7510-2010 naar NEN 7510-2017

We sluiten dit jaar tevreden af met een succesvolle upgrade naar de laatste versie van de NEN 7510. Daarmee is wederom door externe expertise aangetoond dat aXtion correct omgaat met privacy gevoelige gegevens van klanten. We laten daarmee zien dat we de juiste maatregelen hebben getroffen op het gebied van informatieveiligheid.

Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun dossier.

scroll to top