header-logo

ODIS live op odismkb.info

Website odismkb.info is live!

Hoeveel verschillende software programma’s gebruikt u voor het uitvoeren van uw keuringen? Medische keuringen kunnen tijdrovend zijn en door het gebruik van meerdere programma’s is er veel tijdwinst te behalen bij het invoeren van patiëntgegevens, opmaken van rapportages, verwerken van resultaten en de keuringen zelf. Hiervoor bestaat nu een oplossing in de vorm van het software programma ODIS. Dit programma heeft als kern de ondersteuning van keuringen waarin registreren, keuren en rapporteren mogelijk zijn. Op dit moment zijn er meerdere tevreden klanten die ODIS volop gebruiken tijdens hun dagelijkse keuringen.

Kijk op www.odismkb.info voor meer informatie!

scroll to top