header-logo

Bevestiging werkwijze aXtion door certificering ISO27001 en NEN7510

Met trots ontvangt aXtion vandaag de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Met het behalen van de certificaten voldoet aXtion aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. Erg belangrijk met oog op de risico’s die er tegenwoordig zijn, vooral voor klanten die met gevoelige data werken.

aXtion BV (aXtion) is een ICT-organisatie gericht op innovatieve projecten en vraagstukken uit de zorg, overheid, arbodiensten en ziekenhuizen. Wij zien goede informatiebeveiliging dan ook als voorwaarde om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten binnen het vakgebied. Dit op het gebied van software ontwikkeling, maar ook onze helpdesk, hosting en bijbehorende diensten die we als ontzorging leveren aan onze klanten.

Met de komende 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' en daarnaast de hedendaagse risico's omtrent informatiebeveiliging zijn wij van mening dat onze producten en diensten moeten voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met het behalen van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten voldoet aXtion aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. We moeten continu blijven verbeteren en aanscherpen om deze strengen eisen te kunnen waarborgen. Dit alles met uiteindelijk als doel dat het een als positief resultaat te gaan hebben op onze producten en diensten. 100% veiligheid is niet te garanderen, maar we streven wel het hoogst haalbare na.

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheeraanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen. Met het behalen van dit ISO-certificaat heeft het aXtion bewezen dat het een beleid hanteert waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Evenals bij ISO 27001 is het doel van deze norm ook om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te garanderen. Met deze certificering heeft aXtion aantoonbaar gemaakt dat de informatie die wordt verwerkt voor haar klanten bij aXtion in goede handen is. De nieuwe versie van deze norm, wordt gelijk aan de huidige ISO 27001 en zal vanaf dit moment ook beschikbaar zijn.

Het uitgebreide certificeringsproces voor de ISO 27001 en NEN 7510-normen is begin 2016 door aXtion in gang gezet. Nu de certificaten zijn behaald, zal er jaarlijks een audit worden uitgevoerd, waarbij na drie jaar een volledige hercertificeringsprocedure wordt doorlopen.

scroll to top