header-logo

aXtion heeft de externe ISO 27001 audit wederom met succes doorstaan!

Vandaag stond voor aXtion in het teken van de tussentijdse audit voor de ISO norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om ons managementsysteem op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren. We hebben dan ook veel lof ontvangen van de externe auditoren voor de wijze waarop wij met informatiebeveiliging omgaan. Hoewel we vol vertrouwen de externe audit tegemoet gingen, is het goed om dit wederom extern bevestigd te zien. Goed voor ons, maar nog beter voor onze klanten die werken met privacy gevoelige gegevens.

scroll to top